четвъртък, 21 юли 2011 г.

Халед Хюсейни


Чета много, но рядко се впечатлявам от някоя книга или автор – високи са ми изискванията. Последният автор, който ме впечатли ужасно много е Халед Хюсейни. И особено „Ловецът на хвърчила”. Трудно ми е да дам оценка за автора – човек просто трябва да прочете неговите книги.

Това по-долу е цитат от другата му книга – „Хиляди сияйни слънца”, която също е много впечатляваща. Не ми го побира умът как може в наши дни може да се случват подобни неща. Четете надолу:„На другия ден Кабул бе залят от камиони. По улиците на Хаир-хана, Шар-е нау, Картех-парван, Уазир Акбар хан и Таймани сновяха червени камиони „Тойота". В каросериите им седяха въоръжени мъже с черни тюрбани. От тонколоните на всеки камион гърмеше съобщение, най-напред на фарси, а после и на пущу. Същото съобщение звучеше и от високоговорители на джамиите, и по радиото, известно сега като „Гласът на шариата". Съоб­щението беше написано и на листовки, разпръснати по улиците.

Нашата родина вече се казва Ислямско емирство Аф­ганистан. Това са законите, които ще въведем, и вие ще ги изпълнявате:

Всички граждани трябва да се молят по пет пъти на ден. Ако е време за молитва, а вие вършите нещо друго, се наказвате с бой.

Всички мъже да си пуснат брада. Тя трябва да е дъл­га поне колкото свит юмрук. В противен случай се на­казвате с бой.

Всички момчета да носят тюрбани. От първи до шести клас – черни тюрбани, а в по-горните класове – бели. Всички момчета да се обличат според ислямските обичаи. Копчетата на ризите да са закопчани.

Забранява се пеенето.

Забраняват се танците.

Забраняват се играта на карти и шах, комарът и пус­кането на хвърчила.

Забраняват се писането на книги, гледането на фил­ми и рисуването на картини.

Ако отглеждате папагали, се наказвате с бой. Пти­ците ще бъдат убити.

Ако откраднете, ръката ви ще бъде отрязана до китката. Ако отново откраднете, ще ви бъде отрязан крак.

Ако не сте мюсюлманин, не се молете в присъствие на мюсюлмани. В противен случай се наказвате с бой и затвор. Ако ви заловят, че се опитвате да обърнете в своята вяра мюсюлманин, наказанието е екзекуция.На вниманието на жените:Ще си стоите през цялото време вкъщи. Не е редно жена да скита по улиците. Ако излизате, трябва да ви придружава мъж, който е ваш роднина. Ако ви заловят сами на улицата, ще бъдете наказани с бой и отведени вкъщи.

Няма да показвате при никакви обстоятелства лице­то си. Извън дома си ще носите бурка. При неподчинение наказанието е жесток побой.

Забранява се козметиката.

Забранява се носенето на украшения.

Няма да говорите, ако не ви питат.

Няма да поглеждате мъж в очите.

Няма да се смеете на обществено място. В противен случай ще бъдете наказани с бой.

Няма да си лакирате ноктите. В противен случай ще загубите пръст.

Забранява се на момичетата да ходят на училище. Всички училища за момичета ще бъдат незабавно затво­рени.

Забранява се на жените да работят.

Ако ви хванат в прелюбодеяние, ще бъдете пребити с камъни.

Слушайте. Слушайте добре. Аллах-у-акбар.”


Няма коментари:

Публикуване на коментар